Po mně potopa! Čeští podnikatelé vůbec neřeší, jak předat majetek dalším generacím

Bez vyřešeného nástupnictví může v příštích letech zaniknout až polovina malých a středních firem

 

P r a h a, 26. února 2015 – Navzdory tomu, že dvě třetiny malých a středních podniků v Česku nepřežijí dlouhou nemoc nebo úmrtí svého zakladatele, nemá stále většina podnikatelů jasno, jak ošetřit a zajistit své nástupnictví. Pouze 26% českých majitelů firem má nastavený proces, jak v případě jejich úmrtí nebo absence společnost dále řídit či předat dalším generacím. Vyplývá to z odpovědí 833 respondentů průzkumu provedeného společností Svěřenské fondy a trusty, s.r.o. a portálu Babinet.cz.

  

„Pro rodinné podnikání je jedním z nejvíce kritických okamžiků života firmy právě nástupnictví. Jakým způsobem předání majetku proběhne, často rozhodne o dalším přežití firmy,“ uvádí James Turnbull ze společnosti Svěřenské fondy a trusty s.r.o. a dodává: „Úspěšně zvládnuté předání žezla může být totiž skvělou příležitostí, jak firmu dále rozvíjet, přenést myšlenku zakladatele a jeho hodnoty na další generace.“

  

Podle nezávislého průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) z května 2014, který realizovala agentura IPSOS, si více než dvě třetiny majitelů rodinných firem uvědomují důležitost zajistit nástupnictví, ale ani polovina z nich jej nezačala ještě ani plánovat. Přitom podle údajů AMSP 70 % rodinných firem etapu předávání nepřežije.

  

„Tři čtvrtiny podnikatelů zcela ignorují fakt, že jejich firma po jejich odchodu nepřežije bez dobře nastaveného plánu nástupnictví, ani se nevyrovná s neočekávanou událostí. To je hluboce znepokojující, protože kvůli tomu může v příštích letech zaniknout až polovina všech českých firem,“ říká Martin Strnad ze společnosti Svěřenské fondy a trusty, s.r.o. V případě, že majitel zemře nebo vážně onemocní, bude většina takovýchto firem vystavena obrovským problémům, které mohou vést i k jejich zániku. „A to nemluvím o stresu pro ostatní rodinné příslušníky, kteří budou svědky destrukce rodinného jmění a pracovních míst svých blízkých nebo přátel.”

  

Od ledna 2014, kdy nabyl platnosti nový Občanský zákoník, je přitom k dispozici široká škála nástrojů, jak tuto situaci vyřešit. Je možné upravit podnikovou strukturu, zajistit nepominutelné dědictví a případně vložení majetku i celé firmy do tzv. svěřenského fondu.

  

Změny, které přinesla nová legislativa, umožňují mít proces nástupnictví firmy pod kontrolou. Díky tomu potomci zakladatele nepřijdou o prospěch z vlastnictví podniku, jenž může být přitom nadále profesionálně řízen a rozvíjen i v případě, že nikdo z potomků se pro vedení firmy nehodí nebo o něj nemá zájem.

  

Proč se přitom tak vysoké množství majitelů firem na podobnou situaci nepřipravuje, je těžké pochopit. „Hraje tady určitě velkou roli neinformovanost, neznalost možností a i určitá liknavost nebo nezodpovědný přístup ve stylu po mně potopa,“ dodává James Turnbull.

 

 

  

Paul Kučera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *